najcięższa praca nad sobą…, którą pokochasz!

TELEFON 24h +48 666 600 440
Podejmij najważniejszą decyzję w życiu ZADZWOŃ

Karolina Brylska

Karolina Brylska
Psychoterapeutka

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia, a następnie szkolenie z zakresu nowoczesnych metod diagnozy i terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień. Specjalista Psychoterapii Uzależnień (certyfikat PARPA nr 985). Brała udział m.in. w rocznym szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie OD-DO W stronę profesjonalizacji pracy z mDDA”. Obecnie doskonali swoje umiejętności psychoterapeuty w profesjonalnej Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, ich rodzinami oraz osobami, które pochodzą z rodzin z problemem uzależnienia bądź innych dysfunkcji – DDA, DDD. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową przede wszystkim w nurcie humanistycznym.